19.8.2019

Paimentakaa Jumalan laumaa: jw.org-sivuston rooli

Lyhyesti


Jehovan todistajien salaisesta laki- ja ohjekirjasta Paimentakaa Jumalan laumaa on julkaistu uusi suomenkielinen painos. Kirja on edelleen tarkoitettu ainoastaan vanhimmiston nähtäväksi. Suurin muutos liittyy jw.org-sivuston käyttöön tietojen keräämisessä.

Uusi painos


Jehovan todistajien vanhinten salaisesta ohjekirjasta Paimentakaa Jumalan laumaa on julkaistu tänä vuonna uusi suomenkielinen versio. Heti ensi lehdillä on mielenkiintoista tietoa. Tekijänoikeudet on merkitty Korean haaratoimistolle, vaikka toisaalta samalla sivulla on merkintä "Made in Finland":
Koska Jehovan todistajat eivät enää paina kirjoja Suomessa, tämä tarkoittaa, että opus on käännetty Suomessa ja painettu Koreassa. Miksi tämä kirja painetaan Koreassa, kun kaikki muut Jehovan todistajien suomenkieliset kirjat ja lehdet painetaan Saksassa? Tällä on haluttu pienentää todennäköisyyttä, että kirjapainossa työskentelevät ymmärtäisivät kirjan sisältöä. Koreassa on käytössä paitsi toinen kieli, myös toinen kirjaimisto.

jw.org näyttävästi esillä


Ehkä suurin muutos uudessa painoksessa ovat viittaukset jw.org-sivustoon. Sivusto mahdollistaa nykyään kirjautumisen järjestelmään ja sen avulla voidaan ylläpitää tietoja. Tavallinen käyttäjä voi luoda oman profiilin, jossa on tällä hetkellä kaksi toimintoa: lahjoitusten tekeminen (ei käytössä Suomessa) ja varaukset haaratoimistojen kiertokäynneille. 
Seurakunnan luotetuille jäsenille sivustolla on omat toimintonsa, joilla ylläpidetään mielenhallinnassa tarvittavia tietoja. Alle on koottu muutamia lainauksia kirjasta koskien jw.org-sivuston käyttöä:

Luku 2, pykälä 3 (seurakunnan palveluskomitean tehtävät):
"Ratkaisee, mita lisäoikeuksia vanhimmille ja avustaville palvelijoille annetaan jw.orgissa."
Luku 3, pykälä 1 (vanhimmiston koordinaattorin nimittäminen)
"Olipa muutos pysyvä tai tilapäinen, asiasta tulee ilmoittaa palvelusosastolle käyttämällä lomaketta tai jw.org-toimintoa Vanhimmiston koordinaattorin / sihteerin osoitteenmuutos."
Luku 3, pykälä 15 (koordinaattorin tehtävät)
"Toimii toisena jw.org-toimialueen valvojista, mikäli mahdollista."
Luku 4, pykälä 2 (seurakunnan sihteerin tehtävät)
"Ylläpitää vakituisten tienraivaajien tietoja jw.orgissa."
Luku 9, pykälä 3 (tienraivaajan hakemuksen käsittely)
"Jos hakemus hyväksytään, sihteerin tulee lisätä tarvittavat tiedot jw.org-sivustolle. Tietojen lähettämisen jälkeen uuden tienraivaajan nimi ilmestyy kohtaan ”Odottaa haaratoimiston käsittelyä”. Sihteerin tulee käydä sivustolla muutaman päivän välein tarkistamassa, onko haaratoimisto vahvistanut nimityksen. Kun nimitys on vahvistettu, tienraivaajan nimi siirtyy kohtaan ”Vakituiset tienraivaajat”. Tämän jälkeen hakijalle voidaan ilmoittaa nimityksestä. Häntä varten tulee tulostaa uusille vakituisille tienraivaajille osoitettu kirje (S-236), joka löytyy ”Dokumentit”-välilehden osiosta ”Lomakkeet”. Nimityksestä ilmoitetaan seurakunnalle seuraavassa viikkokokouksessa. Nimityksestä ei tule ilmoittaa seurakunnalle ennen kuin tienraivaajan nimi näkyy otsikon ”Vakituiset tienraivaajat” alla."
Luku 22, pykälät 1...4 (jw.org sähköposti)
"Vanhinten tulisi tarkistaa jw.org-postilaatikkonsa ainakin kerran viikossa. Muita sähköpostipalveluja ei tule käyttää luottamuksellisten viestien lähettämiseen.
... 
Jos vanhimmiston on tarpeen lähettää haaratoimistoon kirjeitä, viestejä tai lomakkeita, ne tulisi yleensä lähettää jw.org-sähköpostin tai muiden sivuston toimintojen kautta, ei postitse. Useimmissa tapauksissa lähettämisestä huolehtii sihteeri. Luottamuksellisia asioita koskevasta kirjeenvaihdosta, kuten Ilmoitus erottamisesta tai eroamisesta -lomakkeen (S-77) lähettämisestä, huolehtii yleensä joku tapausta käsittelevistä vanhimmista."
Yllä on ainoastaan osa kirjan viittauksista jw.org-sivuston toimintoihin. Kaikkiaan jw.org-sivusto mainitaan kirjassa 40 kertaa.

Jw.org-sivuston serverit sijaitsevat Yhdysvalloissa, Hollannissa ja Japanissa. Tämä tarkoittaa, että seurakuntaan kuuluvien tietoja on luovutettu GDPR-alueen ulkopuolelle. Tätä varten Jehovan todistajien tuleekin allekirjoittaa lomake, jolla luovuttavat Seuralle oikeuden tehdä henkilötiedoilleen käytännössä mitä haluavat, mm. siirtää ne maihin, joissa henkilötietojen suojan taso on matalampi.

Miksi kirja on salainen?


Paimentakaa Jumalan laumaa-kirjaa voidaan kuvata lakikirjan ja menettelyohjeiden yhdistelmäksi. Koska ainoastaan seurakunnan (miespuoleiset) vanhimmat saavat nähdä kirjan, se antaa heille valtaa. Kirjan salaamiseen liittyy myös suuri sukupuolten epätasa-arvo: kukaan naispuoleinen Jehovan todistaja ei ole koskaan nähnyt tätä kirjaa.

Seurakunnan sisäisissä oikeudenkäynneissä syyttäjän ja tuomitsijan roolit on yhdistetty oikeuskomiteaksi. Oikeuskomitea tuomitsee tämän salaisen laki- ja ohjekirjan mukaan. Voisitko kuvitella suomalaista oikeudenkäyntiä, jossa tuomari toimii sekä syyttäjänä että tuomitsijana, eikä syytetty edes saisi nähdä Suomen lakia? Lisäksi ainoastaan syyttäjällä/tuomitsijalla on oikeus hyväksyä todistajia. Syytetty ei edes saa tehdä omia muistiinpanoja istunnosta. Tämä on täydellistä vallan väärinkäyttöä, alistamista josta rakkaudellisuus on kaukana. Kyseessä on julma järjestelmä, jolla seurakunnan jäsenet halutaan pitää alistettuina ja täydellisessä kontrollissa.

Kirja täytyy pitää salaisena myös koska menettelyillä ei useinkaan ole mitään Raamatullista perustetta. Käytännöt ovat korporaation tapoja toimia.

Viitteet

Jehovan todistajat: Paimentakaa Jumalan laumaa, 2019